Co je zapotřebí k měření emisí?


U benzinových motorů se provádí měření ve zvýšených a volnoběžných otáčkách, zjišťují se emisní limity výfukových plynů (CO, HC). Motor musí být zahřátý na provozní teplotu, doporučuje se kontrola vzduchového filtru a těsnosti výfukového potrubí.

U dieselových motorů se měření provádí metodou volné akcelerace. Před samotným měřením musí být motor zahřátý na provozní teplotu. Rozvodový řemen, je-li jím motor vybaven, musí být vyměněn v intervalu stanoveném výrobcem, aby nedošlo k poškození motoru.


Měření emisí vozidel se systémem LPG - LPG systémy

Před vjezdem nahlaste vozidlo s pohonem na LPG!